مراسم بدرقه کاروان "عزت اتحاد افتخار" جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان رده های سنی پایه کاراته
1401/07/28

عكس از عليرضا اكبري