آغاز مرحله نهایی اردوی تیم ملی امید پسران
1401/09/20

مرحله پاياني اردوي تيم ملي اميد پسران جهت حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا ۲۰۲۲ از امروز آغاز شد.