مراسم بدرقه کاروان "عزت اتحاد افتخار" جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان رده های سنی پایه کاراته / 2
1401/07/29

عكس از احمد ناظمي