معرفی افسانه باقری به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته
1402/01/28

با حكم سيد حسن طباطبايي رئيس فدراسيون كاراته، افسانه باقري به عنوان سرپرست نايب رئيسي بانوان فدراسيون كاراته منصوب شد.