نخستین روز از دومین مرحله رقابتهای لیگ کاراته وان ایران
1402/09/04

عكسها از عليرضا اكبري