جلسه هم اندیشی نواب رئیس بانوان هیات های کاراته استان ها
1402/11/14