حضور پر شور خانواده کاراته در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
1402/11/23