اولین کمپ تمرینی کاراته پلاس با مدرسی ذبیح اله پورشیب، سجاد گنج زاده و بهمن عسگری
1402/12/09