گزارش تصویری از روز سوم رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته آقایان
1403/01/28