گزارش تصویری شماره دو از مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته در رده های سنی نوجوانان و زیر ۲۱ سال پسران
1403/02/17