تمرینات تیم ملی کاراته در مرحله سوم اردو در مجموعه ورزشی انقلاب
1399/10/08