تمرینات تیم ملی کاراته در مجموعه ورزشی انقلاب با حضور علی نژاد
1399/10/09