مراسم استقبال از تیم های ملی کاراته پس از قهرمانی در قاره کهن
1400/10/02