معرفی اعضای کمیته انجمن ها و سبک های فدراسیون کاراته

اعضاي كميته انجمن ها و سبك هاي فدراسيون كاراته معرفي شدند و احكام خود را از رئيس فدراسيون دريافت كردند.

معرفي اعضاي كميته انجمن ها و سبك هاي فدراسيون كاراته

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کمیته انجمن ها و سبک های فدراسیون امروز با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و دکتر محمدرضا فضلی رئیس این کمیته برگزار شد و در پایان نیز اعضای این کمیته احکام خود را از رئیس فدراسیون دریافت کردند.

اعضای کمیته انجمن ها و سبک های فدراسیون کاراته به شرح زیر هستند:
داود محمدی، داود دانشفر، محمد علی زمانی، سلیمان مهدی زاده، فرید خطیری، مهدی ابراهیمی

در این جلسه در خصوص صدور مجوز، نظارت بر عملکرد و سطح بندی سبک ها بحث و گفت و گو شد.

{ کد خبر : 100000824 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم