جلسه هیات رئیسه فدراسیون برگزار شد

جلسه هيات رئيسه فدراسين كاراته با حضور رئيس فدراسيون اعضا برگزار شد.

جلسه هيات رئيسه فدراسيون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه هیات رئیسه فدراسیون کاراته امروز با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و اعضای هیات رئیسه در محل فدراسیون برگزار شد.

در این‌ جلسه گزارشات مالی، عملکرد فدراسیون و برنامه های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون، کیکاوس سعیدی و افسانه باقری، یوسف گرشاسبی، سید محمد موسوی، محمد بنایی و اسماعیل جبله به عنوان اعضای هیات رئیسه در این جلسه حضور داشتند.

{ کد خبر : 100000833 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم