ارایه گزارشی از فعالیت های کاتا در جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته

مديرفني تيم هاي ملي كاتاي گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در اين بخش را به اعضاي كميته فني ارايه كرد.

ارايه گزارشي از فعاليت هاي كاتا در جلسه كميته فني فدراسيون كاراته

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته امروز سه شنبه 17 بهمن ماه با حضور سید حسن طباطبایی رئیس ، کیکاوس سعیدی و افسانه باقری نواب رئیس، یوسف گرشاسبی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته، علیرضا احسانی ، گودرز کمانگیز، محمد بهبودی، محمدعلی مردانی و احمد صافی به عنوان اعضای کمیته فنی در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه ابتدا در خصوص چگونگی اعطای احکام و نظارت کمیته فنی بر آنها بحث و گفت و گو شد و هر یک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در بخش دوم جلسه کمیته فنی نیز جمال الدین نکوفر مدیرفنی تیم های ملی کاتای گزارشی از آخرین فعالیت های صورت گرفته در بخش کاتا را به اعضا ارایه کرد.

{ کد خبر : 100000839 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم