برگزاری چهارمین نشست کمیته امور سبکها و انجمن های سبکی فدراسیون کاراته

چهارمين نشست كميته امور سبكها و انجمن هاي سبكي فدراسيون كاراته برگزار شد.

برگزاري چهارمين نشست كميته امور سبكها و انجمن هاي سبكي فدراسيون كاراته

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، چهارمین نشست کمیته امور سبکها و انجمن های سبکی فدراسیون کاراته با حضور اعضا برگزار شد. تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان نمایندگی انجمن های سبکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی این نشست بود که در نهایت منتج به تدوین چک لیست تقاضای بررسی نمایندگی گردید.

طبق اعلام کمیته امور سبکها و انجمن های سبکی بررسی برای تایید و یا صدور مجوز نمایندگی انجمن های سبکی کاراته مشروط و منوط به تکمیل چک لیست و پیوست مدارک و مستندات مربوطه می باشد.

از دیگر مباحث این نشست، تبادل نظر در مورد سیاست ها و خط مشی های چگونگی توسعه انجمن های سبکی کاراته در راستای بهبود کیفیت و تکامل کاراته کشور و حفظ روح و اصالت کاراته بود.

در این نشست علاوه بر دکتر سعیدی و باقری نواب رییس فدراسیون، دکتر فضلی رییس کمیته امور سبکها و انجمن های سبکی ، سلیمان مهدی زاده، داود محمدی، داود دانشفر، فرید خطیری، محمدعلی زمانی حضور داشتند.


برگزاری چهارمین نشست کمیته امور سبکها و انجمن های سبکی فدراسیون کاراته

{ کد خبر : 100000877 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم