برگزاری جلسه کمیته‌ فنی به منظور بررسی گزینه های سرمربیگری تیم‌های ملی کاراته در بخش پسران

جلسه كميته‌ فني فدراسيون كاراته به منظور بررسي گزينه هاي پيشنهادي مدير سازمان تيم‌هاي ملي در خصوص سرمربيان تيم‌هاي ملي در تمامي رده هاي پسران امروز چهارشنبه در محل فدراسيون كاراته برگزار شد.

برگزاري جلسه كميته‌ فني به منظور بررسي گزينه هاي سرمربيگري تيم‌هاي ملي كاراته در بخش پسران

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کمیته‌ فنی فدراسیون کاراته به منظور بررسی گزینه های پیشنهادی مدیر سازمان تیم های ملی در خصوص سرمربیان تیم‌های ملی در تمامی رده های پسران امروز چهارشنبه در محل فدراسیون کاراته برگزار شد.

در این جلسه که رییس ،نواب رییس، دبیر و اعضای کمیته فنی فدراسیون کاراته حضور داشتند در خصوص سوابق قهرمانی و رزومه‌ی کاندیداها صحبت‌هایی از سوی مدیر سازمان تیم‌های ملی برای اعضای کمیته فنی ارائه گردید و هر یک از اعضا به بیان نظرات خود درباره گزینه های مطرح شده پرداختند.

قرار است جمع بندی نهایی درباره انتخاب سرمربیان تیم‌های ملی در تمامی رده های پسران در جلسه بعدی کمیته فنی ارایه گردد.

در بخش بانوان نیز مقرر گردید تا کاندیداهای مورد نظر با هماهنگی نایب رییس بانوان، از سوی رییس سازمان تیم‌های ملی در جلسه بعدی کمیته فنی مطرح شود.

مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های پایه و بزرگسالان و مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان به صورت تیمی و قهرمانی جهان در رده های پایه از جمله مهمترین رویدادهای کاراته ایران در سال ۱۴۰۳ است.

{ کد خبر : 100000886 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم