برگزاری جلسه شورای برون مرزی فدراسیون کاراته

جلسه شوراي برون مرزي فدراسيون كاراته برگزار شد.

برگزاري جلسه شوراي برون مرزي فدراسيون كاراته

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه شورای برون مرزی فدراسیون کاراته با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون، کیکاوس سعیدی و افسانه باقری نواب رئیس، یوسف گرشاسبی سرپرست دبیری، سید محمد موسوی خزانه دار، محمود محمدی مدیر روابط عمومی، پندار خمارلو دبیر شورای برون مرزی، مجید افشار حراست، حمیدرضا صادقی منشی شورا، محمد متقیان نژاد و سید داود محمدی نماینده سبک ها برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مجوز اعزام های سبک ها، هیات ها و فدراسیون و همچنین مجوز برگزاری رقابت های بین المللی در ایران بحث و گفت و گو شد.

{ کد خبر : 100000985 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم