معرفی فضلی به عنوان رئیس کمیته انجمن ها و سبک های کاراته

محمدرضا فضلي به عنوان رئيس كميته انجمن ها و سبك هاي كاراته معرفي شد.

معرفي فضلي به عنوان رئيس كميته انجمن ها و سبك هاي كاراته
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی دکتر محمدرضا فضلی به عنوان رئیس کمیته انجمن ها و سبک های کاراته منصوب شد.

فضلی با حضور در محل فدراسیون کاراته حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.

ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان و انجمن کاراته ناشنوایان از سوابق محمدرضا فضلی است.

{ کد خبر : 100000538 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم