معرفی ایوار به عنوان سرپرست هیات کاراته زنجان

سيد جعفر ايوار به عنوان سرپرست هيات كاراته استان زنجان معرفي شد.

معرفي ايوار به عنوان سرپرست هيات كاراته زنجان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با حکم سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته، سید جعفر ایوار به عنوان سرپرست هیات کاراته استان زنجان معرفی شد.

پیش از این ریاست هیات کاراته زنجان با محسن سهندی بود که با استعفای وی، سید جعفر ایوار به عنوان سرپرست انتخاب و معرفی شد.

فدراسیون کاراته مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات چندین ساله محسن سهندی رییس پیشین هیات کاراته زنجان اعلام میدارد.

{ کد خبر : 100000746 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم