نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی استان اصفهان

نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی استان اصفهان معرفی شدند

به گزارش روابط عمومیفدراسیون کاراته، هیئت کاراته استان اصفهان در ایام قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعییک دوره مسابقات کاتا مجازی در رده های سنی مختلف و در دو بخش سبک های آزاد وکنترلی برگزار کرده است که نتایج آن به شرح یر میباشد:

 

سبک های آزاد بانوان:

قهوای مشکی بزرگسالان:فاطمه علی نجیمی نیا اول/راضیه امیری دوم/اناهید ایزدی سوم/شقایق حق شناس سوممشترک رنگی بزرگسالان: مهساربیعی اول /رها طاهری دوم /زهرا صفدری سوم /شکوه قاسمیقهوای مشکی نوجوانان: نرگس زال نژاد اول/ملیکا قاسمی دوم/زهرا قربانی سومرنگیجوانان: غزاله ظهیری اول/زهرا ماربر دوم/زینب خاصی سوم/الهه شمس سوم مشترکرنگی نوجوانان: زهرا وفامین اول/شادی حسین پور دوم/مروارید گرسیوزسوم/سیده حدیثه قدیمیسومقهوای مشکی جوانان: هستی گودرزی اول/یاسمن قاسمی دوم/ایین فاضلی سوم/ایدارضازاده سوم مشترکرنگی خردسالان: عطیه امیری اول/رعنا طیبی نیا دوم /نیازصانعی سوم /ستایش جزی سوم مشترکرنگی خردسالان: نرجس حیدری اول/مهلا لبخندقدوم/زهرابراتی نیا سوم/ستایش زمانی سوم مشترک رنگی خردسالان: فاطمه نجیمیاول/فاطمه زینعلی دوم/السا رسولی سوم/نهال گودرزی سوم مشترکرنگی نونهالان:یگانهچوپانی اول/مهسا طالب علم دوم/میترا مردانی سوم/رئوفه سهمی سوم مشترکرنگینونهالان: ملینا احمدی اول/ثمین ربیعی دوم/حدیث نیلفروش سوم/زینب وفامین سوممشترکقهوای مشکی نونهالان: ارمینا اعرابی اول /غزل طائی دوم /مریم ترکی سوم/پریناززارع سوم مشترک

 

سبک های آزاد آقایان: رنگیخردسالان: ایلیا آقاداوودی مقام اول/طاها ایمانی مقام دوم/محمدحسین محمدیان مقامسوم/رضا شهیدی مقام سوم مشترکرنگی نونهالان گروهA: رامتین کلاریان مقام اول/رضا یوسفی مقام دوم/عرفان رحیمی مقامسوم/امیرحسین عابدینی بک مقام سوم مشترک رنگی نونهالان گروه B: عماد شاهرجبیان مقام اول/میلاد علی دوستی مقام دوم/پارسا قائل مقام سوم/محمدصدرا آقاجانمقام سوم مشترکقهوه ای – مشکی نونهالان :نیما نوروزی مقام اول /امیرمحمد رسولی پورمقام دومرنگی نوجوانان: پوریا نجف پور مقام اول/امیرحسین حق شناس مقامدوم/محمدمتین باقری مقام سوم/ابوالفضلی سعادت مقام سوم مشترکرنگی جوانان: محمدیوسفی مقام اول/محمدمهدی حاجی زکی مقام دوم

 

سبک های کنترلی دختران:ردهسنی خردسالان الف – کمربند زرد : مقام اول : مهشید افضلی /مقام دوم : فاطمهابوطالبی /مقام سوم : نگار شیخی /مقام سوم مشترک : غزل الوندی رده سنی خردسالانالف – کمربند نارنجی – سبز ( A) :مقام اول : ریحانه منتها/مقام دوم : صبا هاشمیان /مقام سوم : عسل رحمانی /مقام سوم مشترک : فاطمه بهرامیکاتای انفرادی رده سنی خردسالان کمربند نارنجی – سبز ( B ) :مقام اول : نازنین علیزاده /مقام دوم : هلیا اکبری /مقام سوم : زهرا نادری/مقام سوم مشترک : فاطمه مرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند آبی ( A ) :مقام اول : نرگس ضیایی /مقام دوم : فرناز قاسمی/مقام سوم : ستایش احمدی /مقام سوم مشترک : زهرا کریم رده سنی خردسالان الف –کمربند آبی ( B) :مقام اول : زهرا حسینی/مقام دوم : یاسمن بهرامنی /مقام سوم : طناز رحمانی /مقام سوم مشترک : زینباسماعیلیرده سنی خردسالان الف – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : مهرنازمیرمجربیان /مقام دوم : طلوع تیموری /مقام سوم : آرمیتا هنرمند /مقام سوم مشترک :سارینا محمدی رده سنی خردسالان ب – کمربند زرد ( A ): مقام اول : فاطمه عطایی /مقام دوم : مهسا صالحی /مقام سوم : ثنا قنبریان/مقام سوم مشترک : یگانه جمالی رده سنی خردسالان ب – کمربند زرد ( B ) :مقام اول : فاطمه رحیمی /مقام دوم : ثمین بیگیزاده /مقام سوم : فاطمه محمدی /مقام سوم مشترک : آتنا رحیمی رده سنی خردسالان ب –کمربند نارنجی – سبز ( A) :مقام اول : فاطمه صادقی/مقام دوم : ندا یادگاری /مقام سوم : معصومه حسن زاده /مقام سوم مشترک : مریمسواری رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( B ) : مقام اول : مهگل قانع /مقام دوم : یلدا فتاحی /مقام سوم : مریم بهرامی/مقام سوم مشترک : النا صنعتی نیا رده سنی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز ( C ) :مقام اول : هانیه ضیائی /مقام دوم : یلدابهرامی/مقام سوم : حدیث شعبان پور /مقام سوم مشترک : کیمیا کارگران کاتا انفرادیرده سنی خردسالان ب – کمربند آبی :مقام اول : آرزو خوشنویس /مقام دوم : پرنیامجیری /مقام سوم : پریا حیدری /مقام سوم مشترک : صبا صادقی رده سنی خردسالان ب –کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : پرنیان نریمانی/مقام دوم : نازنین زینب عامری/مقام سوم : غزل امینی /مقام سوم مشترک : یکتا شیروانی رده سنی نونهالان الف –کمربند زرد : مقام اول : زهرا صالحی /مقام دوم : حدیث صالحی/مقام سوم : کوثراقبالی بیدگلی رده سنی نونهالان الف – کمربند نارنجی – سبز:مقام اول : آلاءشکرالله /مقام دوم : ستایش اکبری/مقام سوم : آنیسا کریم زاده/مقام سوم مشترک :پریسا اکبریرده سنی نونهالان الف – کمربند بنفش – قهوه ای/مقام اول : نیلوفر ذاکری/مقام دوم : هانیه عباسی /مقام سوم : زهرا کیانی/مقام سوم مشترک : دینا علیدادردهسنی نونهالان الف – کمربند مشکی: مقام اول : تینا فتاحی/مقام دوم : یکتا داوری/مقام سوم : مهسا کیانی/مقام سوم مشترک : رکسانا فردوس زاده رده سنی نونهالان ب –کمربند زرد :مقام اول : نازنین زهرا شمس /مقام دوم : ماندانا حسینی /مقام سوم :فاطمه بذرافشان رده سنی نونهالان ب – کمربند نارنجی – سبز :مقام اول : زهرا حیدری/مقام دوم : فاطمه ابراهیم پور /مقام سوم : نرجس سواری /مقام سوم مشترک : حسنیمردانی رده سنی نونهالان ب – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : مطهره احمدیان/مقام دوم : زهره زراعتی /مقام سوم : ملینا رضائی رده سنی نونهالان ب –کمربند مشکی:مقام اول : مهشید شکراللهی /مقام دوم : فرنوش رحیمی رده سنی نوجوانان – کمربندسبز : مقام اول : آنیتا محمدبیگی /مقام دوم : محدثه بهرامی /مقام سوم : مهدیهحسینی /مقام سوم مشترک : مهلا نورمهر رده سنی نوجوانان – کمربند آبی :مقام اول :فاطمه غریبی /مقام دوم : زهرا خسرویان/مقام سوم : کیمیا خرسند /مقام سوم مشترک :پریسا پارسا رده سنی نوجوانان – کمربند بنفش – قهوه ای :مقام اول : فاطمه باقری/مقام دوم : مبینا واعظ /مقام سوم : رها میرزائی /مقام سوم مشترک : زینب طاهریجبلی رده سنی نوجوانان – کمربند مشکی : مقام اول : ملیکا سلطانی /مقام دوم : زینبمیرزائی /مقام سوم : ساغر عابدی /مقام سوم مشترک : فاطمه اعلائی رده سنی جوانان وامید – کمربند آبی : مقام اول : مهشاد نیکوصفت /مقام دوم : فاطمه ظفری /مقام سوم :لیلا میرنجم الدین /مقام سوم مشترک : مهشید صیادی رده سنی جوانان و امید – کمربندبنفش – قهوه ای: مقام اول : فاطمه سادات طباطبایی /مقام دوم : غزل مهدی رده سنیجوانان و امید – کمربند مشکی : مقام اول : عرفانه مساح/مقام دوم : گلنازشاهزیدی/مقام سوم : نرگس ریاحی /مقام سوم مشترک : فاطمه مؤمنی رده سنی بزرگسالان –کمربند مشکی : مقام اول : فاطمه محمدی /مقام دوم : کیمیا شاه علی /مقام سوم : مریمعابدی /مقام سوم مشترک : نجمه مردانی

 

سبک های کنترلی پسران:کاتای انفرادی رده سنی خردسالان الف – کمربند زرد :مقام اول : علی اصغر کوچکی/مقام دوم : مهدی محمدخانیکاتای انفرادی خردسالان الف – کمربند نارنجی – سبز:مقاماول : ابوالفضل فتحی/مقام دوم : سیف اله طباطبایی/مقام سوم : امیر رهنما/مقام سوممشترک : امیرحسین صانعیخردسالان الف – کمربند آبی :مقام اول : علی امیرخانی /مقامدوم : محمدجواد حبیب الهی /مقام سوم : سجاد خادم/مقام سوم مشترک : امیرحسینلطفعلیانخردسالان ب – کمربند زرد :مقام اول : امیرعلی قیصری/مقام دوم : امیرمحمدکوهی /مقام سوم : آرمین رجبی خردسالان ب – کمربند نارنجی – سبز :مقام اول : پارساطباطبایی /مقام دوم : پدرام رنجکش /مقام سوم : کوشا باغبادرانی/مقام سوم مشترک :آرمین تیموری خردسالان ب – کمربند آبی :مقام اول : مهزیار منصوری/مقام دوم : حامدایمانیان /مقام سوم : حامد شفیعی/مقام سوم مشترک : محمدرضا ایزدی نونهالان الف –سبز :مقام اول : پویا خدیجی /مقام دوم : عرفان وطنخواهنونهالان الف – آبی :مقاماول : ابوالفضل قیصری /مقام دوم : مهدی احمدیان نونهالان الف – بنفش ، قهوه ای:مقام اول : ایلیا هادی /مقام دوم : محمدرضا /مقام سوم : مهدی میرزائی /مقام سوممشترک : عارف قائلی نونهالان الف – کمربند مشکی : مقام اول : صالح فرخانی :مقامدوم : محمدصدرا مؤیدیاننونهالان ب – کمربند مشکی : مقام اول : رضا اصفهانی/مقامدوم : علیرضا شفیع زادهنوجوانان – کمربند سبز: مقام اول : محمد مهدی حاجی/مقام دوم: سینا بهادرانی نوجوانان – کمربند آبی :مقام اول : محمدمعین مقصودی /مقام دوم :سجاد احمدیان نوجوانان – کمربند بنفش ، قهوه ای :مقام اول : علیرضا تنها /مقام دوم: مهرزاد مسیبی /مقام سوم : امیرحسین قدیمی /مقام سوم مشترک : محمد شجاعی نوجوانان– کمربند مشکی : مقام اول : سجاد امیرپور /مقام دوم : امیرمحمد کوهی /مقام سوم :آریوبرزن خدائی/مقام سوم مشترک : میلاد رحمتیجوانان ، امید – رنگی: مقام اول :حسین امیری /مقام دوم : علیرضا امینی /مقام سوم : حسین سیاهمرد جوانان ، امید –کمربند مشکی : مقام اول : محمدجواد شریفیان /مقام دوم : ابوالفضل جزینی /مقام سوم: سعید کاشانی راد /مقام سوم مشترک : احسان رضائی بزرگسالان – کمربند مشکی :مقاماول : بهنام براتی /مقام دوم : حامد خرسندی /مقام سوم : علی پارسا /مقام سوم مشترک: امیر بصیرت

{ کد خبر : 189 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم