مسابقات کاتا مجازی سبک های آزاد استان البرز برگزار شد

هیات کاراته استان البرز مسابقه کاتا مجازی سبک های آزاد خود را در بخش بانوان برگزار کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقه کاتا مجازی سبک های آزاد استان البرز در بخش بانوان با حضور ۹۳ ورزشکار برگزار شد.


در رده بندی این مسابقات سبک کیوکوشین iku با ۱۷ طلا مقام اول، سبک کیوکوشین کان با ۳ طلا دوم، سبک کیوکوشین ماتسوشیما با ۲ طلا سوم و شین کیوکوشین نیز سوم مشترک شد.

{ کد خبر : 5396 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم