نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی استان خراسان شمالی

نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی استان خراسان شمالی نفرات برتر مسابقات کاتا مجازی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی معرفی شدند

به گزارش روابط عمومیفدراسیون کاراته، هیئت کاراته شهرستان بجنورد در ایام قرنطینه و فاصله گذاریاجتماعی و به مناسبت گرامی داشت عید سعید فطر اقدام به برگزاری یک دوره مسابقاتکاتا مجازی در رده ی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان در بخش بانوان نموده است کهنتایج ان با نظارت کمیته داوران به شرح ذیل اعلام شد.

 

رده ی نونهالان کمربند زردو نارنجی :مقام اول :ضحی قلی پور مقام دوم: ساجده رمضانی مقام سوم : ایدا اوازهمقام سوم مشترک : ارمیتا فیروزهرده ی نونهالان کمربند سبز ، ابی ، بنفش :مقام اول:فاطمه صفر زاده مقام دوم: مائده فتح الله زاده مقام سوم: فاطمه بهنام پورمقام سوممشترک: الینا سپهررده ی نونهالان کمربند قهوه ای و مشکی :مقام اول: مهدسا حمیدیمقام دوم: زهرا ارغیانی مقام سوم: فاطمه بهادری مقام سوم مشترک: فاطمه گریوانیردهی نوجوانان کمربند زرد و نارنجی : مقام اول: عسل خراسانی مقام دوم: الناز صفرنیامقام سوم: مهتا خوارهرده ی نوجوانان کمربند سبز ، ابی ، بنفش:مقام اول: اینازرونقی مقام دوم: فاطمه اسکندریان مقام سوم: مریم بهادریرده ی نوجوانان کمربند قهوهای و مشکی :مقام اول: سارینا اصلانی مقام دوم : نیکا نجاتی مقام سوم : نرگس شاکری

{ کد خبر : 5764 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم