برگزاری اولین دوره استاژ باز آموزی قوانین داوری کاتا و کومیته استان خراسان رضوی

اولین دوره استاژ باز آموزی قوانین داوری کاتا و کومیته استان خراسان رضوی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته و به نقل از هیات کاراته استان خراسان رضوی، اولین دوره استاژ باز آموزی قوانین داوری کاتا و کومیته استان خراسان رضوی در سال ۹۹ برگزار شد.این استاژ با حضور مسئولین هیات کاراته استان و داوران استان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آمفی تاتر تربیت بدنی کارگران استان برگزار شد.

{ کد خبر : 5882 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم