کلاس ارتقا داوری استان سمنان برگزار شد

کلاس استاژ و ارتقا داوری کاتا و کومیته استان سمنان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هشتمین دوره استاژ و ارتقا داوری کاراته استان سمنان در دو بخش کاتا و کومیته و به صورت تئوری و عملی برگزار شد.


مدرسی این دوره را صفر رحیمی و فاطمه پور زمانی از اعضای شورای داوران فدراسیون کاراته بر عهده داشتند.


IMG_20210726_141849_773.jpg

{ کد خبر : 6379 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم