کارگاه دانش افزایی استان قم با موضوع آشنایی با فرآیند برگزاری مسابقات برگزار شد

کارگاه دانش افزایی هیات کاراته استان قم با موضوع آشنایی با فرآیند برگزاری مسابقات برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، کارگاه دانش افزایی با موضوع آشنایی با فرآیند برگزاری مسابقات با تدریس ابوالقاسم پایدار رئیس اسبق سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته و با حضور جمعی از نمایندگان سبک های کنترلی و آزاد، مربیان و ورزشکاران استان به دو صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار گردید.

{ کد خبر : 6702 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم