فدراسیون جهانی کاراته اعلام کرد

لغو رقابت های کاراته وان مسکو 2020

فدراسیون جهانی کاراته از لغو رقابت های کاراته وان مسکو 2020 خبر داد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، فدراسیونجهانی کاراته اعلام کرد که همه گیری ویروس کرونا موجب شد که رقابت های کاراته وان مسکو2020 لغو شود. قرار بود این مسابقات از 2 تا 4 اکتبر ( 11 تا 13 مهرماه) در شهر مسکوپایتخت روسیه برگزار شود.

 

فدراسیون جهانی در اطلایه خود تاکید کرده که سلامتیورزشکاران و سایر شرکت کنندگان اولویت اصلی WKFاست.  زمان جدید برگزاری رقابتهای کاراته وان مسکو هنوز از سوی فدراسیون جهانی اعلام نشده است.

{ کد خبر : 5633 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم