تغییرات گسترده در شورای داوران فدراسیون جهانی

در فاصله یک سال تا برگزاری المپیک توکیو ، ترکیب شورای داوران فدراسیون جهانی دستخوش تغییرات بسیار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته در اقدامی بی سابقه اعضای شورای داوران جهان را عزل نمود و کمیته ای موقت تشکیل داد. بر اساس انچه که روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفته، ترکیب قبلی شورای داوران که متشکل از ۱۴ داور بود تغییر کرده و حالا شورای داوران فدراسیون جهانی کاراته ترکیبی از رییس و ۴ عضو موقت است.

در حال حاضر اسکالانته از سوئد به عنوان رییس و المنصور از کویت، هامارا از نروژ، مدنی از امریکا و پانوسیان از استرالیا به عنوان اعضا؛ ترکیب شورای داوران فدراسیون جهانی کاراته را تشکیل می دهند.

در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۰ نام زیتونی از مراکش به ترکیب شورای داوران فدراسیون جهانی اضافه شده بود که حالا وی نیز از لیست کنار گذاشته شده است.

{ کد خبر : 5800 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم