بازتاب برگزاری سوپرلیگ کاراته ایران در سایت فدراسیون جهانی

سایت فدراسیون جهانی در گزارشی به چگونگی برگزاری مسابقات سوپرلیگ کاراته ایران پرداخت.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، برگزاری مسابقات سوپر لیگ کاراته ایران در سایت فدراسیون جهانی کاراته بازتاب داشت.


در بخشی از گزارش فدراسیون جهانی از سوپرلیگ کاراته ایران امده است:


مجموعه ورزشی شیرودی تهران میزبان هفته اول سوپر لیگ کاراته ایران بود که در ان بهترین کاراته کاهای ایران به رقابت با یکدیگر پرداختند.


در حالی که فدراسیون های ملی به برگزاری مسابقات درجه یک کاراته ادامه می دهند ، این ورزش آرام آرام به حالت عادی خود باز می گردد.


بیش از ۲۰۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم در این رویداد شرکت کردند. مسابقات در هفت وزن کومیته، کاتای انفرادی و کاتا تیمی برگزار شد.


پس از برگزاری ۱۲ دیدار تیم های دانشگاه آزاد و پاس ناجا به عنوان صدر نشین دو گروه معرفی شدند. حضور بهترین کاراته کاهای ایران موجب شد لحظات هیجان انگیزی به نمایش دراید.


این مسابقات بدون حضور تماشاگر و با رعایت پروتکل های بهداشتی فدراسیون جهانی و کشور ایران برگزار شد. سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته ایران و کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران نیز این مسابقات را از نزدیک تماشا کردند."


در گزارش فدراسیون جهانی علاوه بر تصاویر سوپر لیگ کاراته ایران، ویدیویی از مسابقات نیز بارگزاری شده است.

{ کد خبر : 6154 }

کلمات کلیدی
تاریخچه
فیلم