برگزاری هفتمین جلسه کمیته امور سبک ها و انجمن های ورزشی

برگزاري هفتمين جلسه كميته امور سبك ها و انجمن هاي ورزشي

برگزاري هفتمين جلسه كميته امور سبك ها و انجمن هاي ورزشي
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، در این جلسه مواردی از جمله سطح و اختیارات فعالیت بین المللی انجمن های سبکی، موضوع چگونگی انتفاع و استقلال انجمن ها در حوزه برند اختصاصی و همچنین نمایندگی انجمن ها و سازمانهای سبکی غیر ژاپنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه اعضا ضمن بررسی درخواستها و مکاتبات رسیده بر الزام تکمیل تقاضانامه و تکمیل و پیوست مدارک و مستندات برای رسیدگی تاکید داشتند.

دکتر محمد رضا فضلی، سلیمان مهدی زاده،  حسین شهرباف، داود دانشفر، فرید خطیری و  محمد علی زمانی از اعضای حاضر در این جلسه بودند.

همچنین سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون و کیکاوس سعیدی نایب رییس فدراسیون کاراته نیز با حضور در نشست کمیته امور سبک ها و انجمن های ورزشی در جریان امور این کمیته قرار گرفتند.

{ کد خبر : 100000934 }

کلمات کلیدی-
تاریخچه
فیلم