مشاور رئیس فدراسیون کاراته اعلام کرد

زمانی: آرامش بر کاراته ایران حاکم شده است

مشاور رئیس فدراسیون کاراته و مسئول پیشین برگزاری مسابقات لیگ گفت: تجربه به ما نشان داده که یکی از فاکتورهای مهم برای پیشرفت کاراته، وجود آرامش است،‌انصافا در چند ماه اخیر ارامش بر کاراته حاکم بوده و باید همه کمک کنند که همین روند ادامه پیدا کند

زمانی: آرامش بر کاراته ایران حاکم شده است

محمدعلی زمانی یکی ازمدیران باسابقه کاراته کشورمان که به تازگی به عنوان مشاور رئیس فدراسیون کاراتهمنصوب شده، در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کاراته اظهار داشت: وظیفه همه مابه عنوان عاشقان کاراته آن است که کمک کنیم شرایط این رشته ورزشی هر روز بهتر ازقبل شود. کاراته با پوست و استخوان دلسوزان و علاقه مندان این رشته ورزشی عجین شدهو با موفقیت و ناکامی اش خوشحال و ناراحت می شوند.

 

وی افزود: تجربه به ما نشانداده یکی از فاکتورهای مهم برای پیشرفت کاراته، وجود آرامش است،‌انصافا در چند ماهاخیر ارامش بر کاراته حاکم بوده و باید همه کمک کنند که همین روند ادامه پیدا کند.نگرش و شیوه مدیریتی طباطبایی به گونه ای است که قصد دارد در کنار تجربه بزرگان ازنیروهای جوان و باانگیزه نیز استفاده کند که این کار برای کاراته ایران مفید است وان شاءالله به بهترین شکل اجرا شود.

 

زمانی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به چگونگی معرفی تیمهای برتر مسابقات کاراته عنوان داشت: با توجه بهشیوع ویروس کرونا و نبود شرایط برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ، هیات رییسه سازمانلیگ به این نتیجه رسید که پایان رقابتها را اعلام کند. پس از این تصمیم نوبت بهمشخص نمودن معیارهای معرفی تیم های برتر رسید. شاخص های سازمان لیگ برای تعیین تیمهای برتر، امتیاز تیمی،امتیاز انفرادی و امتیاز تکنیک بود، هیات رییسه این شاخص هارا برای تمام لیگ های کاراته در نظر گرفت و تنها مختص به سوپر لیگ مردان نبود.

 

مشاور رییس فدراسیون کاراتهو مسئول پیشین برگزاری مسابقات لیگ در پایان تصریح کرد: در این میان شاید برخیتیمها معترض شدند ولی باید به این نکته اشاره کنم که متر و ملاک هیات رییسه برایتعیین تیم های برتر منطقی و بر اساس خردجمعی بود، این نبود که یک نفر تصمیم بگیردو دیگران بخواهند آن را اجرا کنند. به نظرم سازمان لیگ تصمیم خوبی گرفت که بانظرخواهی از هیات رییسه تصمیم تیم های برتر را معرفی کند، حسن این کار مشخص شدنتمام نکات مثبت و منفی و در نهایت اتخاذ بهترین تصمیم بود.

{ کد خبر : 1630 }

کلمات کلیدی