دبیر شورای فنی و راهبردی کاتا اعلام کرد

شاهین: کاتا نیاز به برنامه ریزی دارد/ باید موفقیت ها از حالت موقت به دایمی تبدیل شود

دبیر شورای فنی و راهبردی کاتا گفت:با برنامه ریزی مناسب می توان موفقیت های کاتا را از حالت موقت و جرقه ای به دایمی تبدیل کنیم

شاهین: کاتا نیاز به برنامه ریزی دارد/ باید موفقیت ها از  حالت موقت به دایمی تبدیل شود

احد شاهین در گفت و گو باروابط عمومی فدراسیون کاراته در خصوص تشکیل شورای فنی و راهبردی کاتا اظهار داشت:تشکیل شورای فنی کاتا یک حرکت جمعی است تا با برنامه ریزی علمی و تخصصی موجب توسعههنر زیبای کاتا شویم. هدف از تشکیل این شورا استفاده از تمام پتانسیل کاتاست تا بابهره مندی از نظرات بزرگان و نخبگان کاتا، بتوان بهترین تصمیمات را برای کاتاگرفت.

 

وی افزود: همه دوستان اهلفن اطلاع دارند که اگر بخواهیم موفقیت ها در کاتا را از حالت موقت و جرقه ای بهدایمی تبدیل کنیم، نیاز به زمان داریم. فدراسیون با تشکیل شورای فنی گام نخست رابرای انجام این کار برداشته است. حالا باید با بهره گیری از نظرات تمام بزرگان،برنامه ریزی مناسبی را انجام دهیم تا قطار کاتا در ریل موفقیت خودش قرار گیرد.

 

 دبیر شورای فنی و راهبردی کاتا ادامه داد: کاتایایران پیشکسوت، نخبه، مربی و قهرمانان بزرگی دارد و شورای فنی کاتا خانه اصلی اینبزرگواران است. تردیدی ندارم اساتید کاراته با این شورا همکاری نزدیکی خواهند داشتتا با برنامه ریزی مناسب ، سطح فنی کاتای کل کشور را ارتقا دهیم.

 

قهرمان پیشین کاتای کشورماندر پایان خاطرنشان کرد: کاتا در تمام این سالها از عدم توافق در درجه بندی کیفیت ،همسو کردن دیدگاه های داوری و مربیگری آسیب دیده است. یکی از وظایف ما ایجادگفتمان مشترک میان کاتاروها، مربیان و داوران است. به نظر می رسد چنین رویکردیروند رشد و توسعه را کم هزینه تر خواهد نمود و میزان رضایت مندی کاتاروها و مربیانکاتا را افزایش خواهد داد.

{ کد خبر : 5757 }

کلمات کلیدی