گزارش برنامه ورزش و مردم از اردوی تیم‌ملی کاراته مردان پیش از اعزام به بازیهای آسیایی هانگژو

-

گزارش برنامه ورزش و مردم از اردوي تيم‌ملي كاراته مردان پيش از اعزام به بازيهاي آسيايي هانگژو
تاریخچه
فیلم