کسب رنکینگ ۹ جهانی توسط صالح اباذری ملی پوش کاراته کشورمان

-

كسب رنكينگ ۹ جهاني توسط صالح اباذري ملي پوش كاراته كشورمان
تاریخچه
فیلم