گزارش برنامه ورزش و مردم از اردوی تیم‌ملی کاراته بانوان پیش از اعزام به بازیهای آسیایی هانگژو (بخش دوم)

-

گزارش برنامه ورزش و مردم از اردوي تيم‌ملي كاراته بانوان پيش از اعزام به بازيهاي آسيايي هانگژو (بخش دوم)
تاریخچه
فیلم